บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

 

 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

 

เนื่องจากในรัฐสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   พระองค์ทรงได้ทรงอนุรักษ์และชำระหนังสือสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายเรื่อง  ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

 

ในปี  พ.ศ. 2505  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นบุคคลสำคัญของโลก คนแรกของประเทศไทย   เนื่องจากพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าเกี่ยวประวัติศาสตร์และทรงพระนิพนธ์หนังสือตำราต่างๆ ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี

 

ทั้งนี้ทรงได้รับการยกย่อง ถวายพระนามว่าเป็น  “บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย”

 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

30/04/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต