มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก

 

 

มหาวิทยาลัยนาลันทา  ถือเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแห่งศึกษาทางศาสนาพุทธ  รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

โดยการถกเถียงเรื่องมีข้อถกเถียงกันอยู่บ้างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก

หากมองในมุมของชาวเอเชียแล้ว  มหาวิทยาลัยนาลันทาถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด  มีบันทึกการเดินทางของหลวงจีน คือ พระถังซำจั๋ง  ได้จาริกมาศึกษายังมหาวิทยาลัยนาลันทา ช่วง พ.ศ. 1172-1187  ได้บันทึกและบรรยายถึงความใหญ่โตของมหาวิทยาลัยนาลันทา

วิชาที่สอนในมหาวิทยาลัยนาลันทามีทั้งปรัชญา โยคะ ศัพทศาสตร์ เวชชศาสตร์ ตรรกศาสตร์ นิติศาสตร์ นิรุกติศาสตร์ โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ และตันตระ

ส่วนแนวคิดทางยุโรป ยกย่องให้มหาวิทยาลัยโบลัญญ่า ที่อิตาลี  The University of Bologna (AD 1088) หรือ  University of Paris (AD1257)

 

หากแต่ในเรื่องการวิพากษ์ความเก่าแก่และการก่อตั้งมหาวิทยาลัยย่อมมีแนวคิดที่เห็นต่างทั้งแนวคิดของเอเชียและยุโรป  แตกต่างกันไป 

แต่อย่างไรก็ดีหากมองในแง่ความเก่าแก่  มหาวิทยาลัยนาลันทา  ถือว่า  น่าจะมีความเก่าแก่ที่สุดจากหลักฐานและบันทึกการเดินทางของนักบวชศาสนาพุทธเห็นว่า  มหาวิทยาลัยนาลันทา  มีความยิ่งใหญ่และมีความเก่าแก่

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

30/04/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต