โรงพยาบาลแห่งแรกของไทย

 

 

 

โรงพยาบาลศิริราช  ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของไทย

 เรื่องจาก เมื่อ  พ.ศ. 2424  เกิดอหิวาตกโรคระบาด  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นชั่วคราว  เพื่อจัดการรับโรคระบาด  ต่อมาพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของโรงพยาบาล  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ก่อสร้างโรงพยาบาลขึ้น  คือ  โรงพยาบาลศิริราช  หรือที่ชาวบ้าน เรียกกันว่า  “โรงพยาบาลวังหลัง” 

พระองค์ทรงพระราชทานนาม “โรงศิริราชพยาบาล”  ตามพระนามของเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์  ทรงประชวรด้วยโรคบิด สิ้นพระชนม์ในระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาล

วันที่ 26  เมษายน  พ.ศ. 2431  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด  โรงศิริราชพยาบาล  และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงพยาบาลศิริราช”

 

 

โรงพยาบาลศิริราช  จึงเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย

 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

30/04/2558

ทีมงาน

นิวแนวดอทเน็ต