ธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย

 

 

ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้   ก่อตั้งเมื่อ  ปี พ.ศ. 2431

(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)

ปัจจุบัน เรียกว่า  HSBC

ถือเป็นธนาคารแห่งแรกที่เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

1/05/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต