เรือกลไฟลำแรกของไทย

 

 

เรือกลไฟลำแรกของไทยสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่   ทรงหัวโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สั่งเครื่องจักรกลไฟมาจากประเทศอังกฤษ  โดยต่อเรือขึ้นในกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2398 เป็นเรือจักร   ยาว 75 ฟุต พระราชทานชื่อว่า “เรือสยามอรสุมพล”

เรือกลไฟ หรือ เรือกำปั่นไฟ เป็นเรือที่ใช้เครื่องจักรพลังไอน้ำในการขับเคลื่อน

 

เรือสยามอรสุมพล  ถือได้ว่าเป็นเรือกลไฟลำแรกของประเทศไทย

 

 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

02/05/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต