โรงน้ำแข็งแห่งแรกของประเทศไทย

 

 

โรงน้ำแข็งตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย  รัฐสมัยของพระบทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปี  พ.ศ. 2448   

โดยมีผู้ก่อตั้งโรงน้ำแข็งคือ  นายเลิศ เศรษฐบุตร  ตรงสะพานเหล็กล่าง ตรงถนนเจริญกรุง 

มีชื่อโรงน้ำแข็งว่า   "น้ำแข็งสยาม"   ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียก “โรงน้ำแข็งนายเลิศ”

 

โรงน้ำแข็งที่ก่อตั้งขึ้นถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี  เนื่องในฤดูร้อนอากาศร้อนมาก  น้ำแข็งราดน้ำหวานทำให้ช่วยคลายร้อนได้ดี  น้ำแข็งจึงขายดี

 

 

***ข้อมูลเพิ่มเติม***

“สำหรับการนำเข้าน้ำแข็งเกิดขึ้นสมัยแรกในรัฐสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

โดยนำเข้าน้ำแข็งจากสิงคโปร์  ด้วยเรือกลไฟ  เพื่อให้คนในวังทดลองชิมน้ำแข็ง  น้ำแข็งจึงเริ่มเข้ามาในประเทศไทยในรัฐกาลที่ 4  และมีการก่อตั้งโรงน้ำแข็งในประเทศไทยในสมัยรัฐกาลที่ 5

 

 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

02/05/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต