โรงพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทย

 

โรงพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทย  ก่อตั้งโดยหมอบรัดเลย์  ตั้งขึ้นบริเวณสำเหร่ ธนบุรี

ตรงกับรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ราชกาลที่ 3  โดยหมอบรัดเลย์ หรือ แดน บีช แบรดลีย์ แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต  เป็นหมอสอนศาสนาซึ่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย   หมอรัดเลย์ได้เป็นผู้ก่อตั้งโรงพิมพ์ในประเทศไทย  เมื่อปี  พ.ศ. 2378  โดยซื้อตัวพิมพ์ของ ร.อ.เจมส์โลว์ จากสิงคโปร์ สำหรับการพิมพ์อักษรไทย

 

โรงพิมพ์หมอบรัดเลย์  จึงโรงพิมพ์แห่งแรกที่เริ่มต้นพิมพ์อักษรไทย

 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

02/05/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต