Print
Category: ห้องสมุดแนะแนว
Hits: 2004

โรงภาพยนตร์แห่งแรกของไทย

 

โรงหนังแห่งแรกของไทยเกิดขึ้นครั้งแรก  คือ  โรงหนังญี่ปุ่น  

ถือเป็นโรงหนังยุคแรกของไทย  เกิดขึ้นครั้งแรก  เมื่อปี  พ.ศ. 2445   โดยหนังที่นำมาฉายครั้งแรก  คือ   หนังญี่ปุ่น  เป็นโรงหนังที่มีลักษณะกระโจมชั่วคราว

ต่อมาได้เกิดโรงหนังอีกหลาย ๆ  แห่งขึ้นในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย

 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

02/05/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต