Print
Category: ห้องสมุดแนะแนว
Hits: 1988

 

โรงรับจำนำแห่งแรกในประเทศไทย

 

 

โรงรับจำนำแห่งแรกเกิดขึ้นในประเทศไทย  ตรงกับรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ. 2409  โดย  ฮง แซ่เบ๊  ชาวจีน  เป็นผู้ตั้ง โรงรับจำนำย่องเซี้ยง

สถานที่ตั้ง  ย่านประตูผี   ถนนบำรุงเมือง

ถือเป็นโรงรับจำนำแห่งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

 

ปัจจุบัน  “โรงรับจำนำย่องเซี้ยง  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  "โรงรับจำนำสำราญราษฎร์"

 

 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

02/05/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต