หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย

 

 

หนังสือพิมพ์ฉบับแรก  เกิดขึ้นครั้งแรกในรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เป็นหนังสือพิมพ์ของชาวต่างชาติ  คือ  หมอบรัดเลย์ 

โดยหนังสือพิมพ์ฉบับแรก  ชื่อว่า  “หนังสือจดหมายเหตุ หรือ The Bangkok Recorder

ฉบับปฐมฤกษ์ ออกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2387

 

ต่อมาหนังสือพิมพ์ฉบับแรกโดยคนไทย  คือ “ราชกิจจานุเบกษา”  เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแรกโดยคนไทยที่มีโรงพิมพ์ตั้งอยู่ ในพระบรมมหาราชวัง

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

02/05/2558

ทีมงาน

นิวแนวดอทเน็ต