สวัสดีทุกท่าน

สำหรับโครงการปี 2554  ของเว็บ newnaew  เตรียมปรับโฉมสู่การก้าวสู่การครบรอบ 1 ขวบ

ในนามผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้  ผมเตรียมพัฒนาเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่าน

โดยแบ่งหมวดหมู่ให้ทุกท่านได้ใช้งานเว็บไซต์ง่ายขึ้น  ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญที่น่าสนใจอย่างเช่น  แนะแนวการศึกษา  แนะแนวอาชีพ  แนะแนวส่วนตัว  จะมีการเพิ่มเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากขึ้น

การแนะแนวอาชีพ ได้เตรียมการปรับเพิ่มเรื่องราวอาชีพหลากหลายสำหรับเป็นแนวทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถเข้ามาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

การแนะแนวการศึกษา  ได้เตรียมการปรับเพิ่มเรื่องราวสาระน่ารู้เกี่ยวกับข้อมูลสาขาการศึกษาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา สำหรับเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของน้อง ๆ

การแนะแนวส่วนตัว  ได้เตรียมการปรับเพิ่มสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวส่วนตัวและสังคมของน้องๆ และท่านผู้สนใจ ด้วยเทคนิค วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่ง่ายต่อความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

 

หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากพี่ ๆ น้อง ๆและผู้สนใจงานแนะแนว

 

เว็บ newnaew  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนพัฒนาการแนะแนวบนโลกออนไลน์ของไทย  เพื่อคนไทยได้ใช้ประโยชน์จากการแนะแนว