เอคโค่ อิงลิช (EchoEnglish) แอปพลิเคชันสอนภาษาอังกฤษเปิดตัวบทเรียนใหม่ ENG 24ฝึกภาษาอังกฤษได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมงนำทีมโดยดร. ดร.นาวิน เยาวพลกุล, ยิปโซอริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์, สุผจญ กลิ่นสุวรณอาจารย์อดัม แบรดชอร์และคริสโตเฟอร์ ไรท์(Chris Delivery)มาร่วมสอนภาษาอังกฤษ กับบทเรียนใหม่CAT Englishการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ หรือคำที่คนไทยมักออกเสียงผิดหรือใช้ผิดSpeak Upการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ และแนะนำประโยคง่ายๆ ที่สำคัญสำหรับการประกอบอาชีพต่างๆ Eng Hourสอนการออกเสียงสระและพยัญชนะภาษาอังกฤษ (Phonics) สำหรับเด็กที่เริ่มอ่านภาษาอังกฤษ และ Final Countdown to GATบทเรียนสำหรับน้องๆ มัธยมที่เตรียมตัวสอบ GAT จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์สามารถดาวน์โหลดบทเรียนใหม่และบทเรียนอื่นๆกว่า 200 บทเรียนได้แล้ววันนี้ ผ่าน  App Store และ Play Store สอบถามเพิ่มเติม Facebook/EchoEnglish

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์: เพลย์ คอมมิวนิเคชั่น คอนซัลติ้ง

 

ป่าน ปานหทัย: 094-929- 7454, กุ๊ก กุสุมา: 094-327- 6414