“อักษร จุฬาฯ พร้อมเปิดม่านละครเวทีเรื่อง ‘หลายชีวิต’ ผลงานประพันธ์ มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์”

 

 

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านพบกับละครเวที "หลายชีวิต"


หลายชีวิต… “หญิงก็มี ชายก็มี ที่เป็นเด็กก็มี เป็นหนุ่มสาวก็มี และเป็นคนที่เข้าปูนชราแล้วก็มี บ้างก็เป็นคหบดีมั่งคั่งเดินทางไปธุระ บ้างก็เป็นข้าราชการ บ้างก็เป็นสมณะ ต่างวัย ต่างเพศ ต่างอาชีพ แต่ละคน เคยมีอาชีพ มีลมหายใจ มีความรู้ เคยทุกข์ เคยสุข เคยรู้ร้อนรู้เย็นของอากาศ เคยหัวเราะ เคยร้องไห้ เคยรัก เคยทรมาน แต่ละคนมีชีวิตที่เป็นของตนเอง แต่ก็มาสิ้นชีวิตนั้นลงพร้อมๆกัน”

จากวรรณกรรมอมตะ ผลงานประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้อ่านนับแต่ระยะเวลาที่ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2494 จวบจนปัจจุบัน เป็นนวนิยายอันประกอบด้วยเรื่องสั้น11 เรื่องของ11ชีวิต ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆต่อกัน แต่มาจบลงเหมือนกัน ณ เหตุเรือล่มในคราวเดียวกัน


เขียนบทละครโดย ปริดา มโนมัยพิบูลย์ กำกับการแสดงโดย พันพัสสา ธูปเทียน ออกแบบฉากและเครื่องแต่งกายโดย ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ และออกแบบแสงโดย สุพัตรา เครือครองสุข ละได้รับเกียรติจากนักแสดงระดับศิลปินแห่งชาติอย่างพ่ออี๊ด สุประวัติ ปัทมสูต


ละครเรื่องหลายชีวิต จะจัดแสดงวันที่ 12-18 และ 22-23 ตุลาคม จันทร์ถึงศุกร์ รอบ19.30 น. เสาร์ รอบ14.00 และ19.30 น. และอาทิตย์ รอบ14.00 น. ณ ศูนย์ศิลปการละคร สดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จองบัตรที่ 081 559 7252, 02 218 4802, 094 931 3434

หรือจองบัตรออนไลน์ได้ที่ www.BangkokStudio41.com