ประชาสัมพันธ์ : เปิดตัวช่องทางสื่อสารเครือข่ายนิวแนวดอทเน็ต “youtube วิถีเกษตร”

 

           เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านข้อมูลและการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตได้เกิดช่องทางการสื่อสารหลายรูปแบบทั้งในการข้อมูลผ่านตัวอักษร  ภาพ  และวิดีโอเกิดขึ้นมากมาย  ทำให้ผู้คนเข้าถึงแหล่งข้อมูลง่ายขึ้นและสามารถเลือกรับรู้ตามความสนใจได้สะดวก  ซึ่งทางผู้จัดทำเว็บไซต์นิวแนวระยะหลังๆ มานี้ไม่มีเวลาเรียบเรียงบทความผ่านช่องทางเว็บไซต์ ทำให้ขาดการสื่อสารกับผู้สนใจไประยะหนึ่ง  เพราะผู้จัดทำได้ผันตัวมาทดลองทำเกษตรแบบพอเพียง  ดังนั้นจึงได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารในเครือข่ายเกี่ยวกับนิวแนวแยกออกมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมและการทดลองทำการเกษตร  เพื่อให้ผู้สนใจเว็บไซต์นิวแนวได้ติดตามและแลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรผ่านช่อง “youtube ช่องวิถีเกษตร”  จึงฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านผู้สนใจเข้าไปตามตามกันได้ที่https://www.youtube.com/channel/UC_v7eI1f8qQ3EzlPy3i7xwQ/featured

      

 

 

วันที่โพส

30/07/2562

ทีมงาน

นิวแนวดอทเน็ต