สวัสดี นักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ก่อนอื่นมารู้จักกับเจ้าของเว็บกันก่อน

 

 

เจ้าของเว็บไซต์

ผมจบการศึกษาจากรั่วราชภัฎแหล่งผลิตครู

คำว่า "ครู"  ผมเองได้เรียนรู้จากที่รั่วมหาวิทยาลัยแห่งนี้

เมื่อจบการศึกษา ก้าวสู่สังคมแห่งความเป็นจริง สิ่งที่เรียนมาได้ใช้บ้าง ไม่ได้ใช้บ้างตามโอกาสอันควร

เพราะเหตุหลายปัจจัย ที่ส่งผลให้เป็นเช่นนั้น

ในระยะแรก ก่อนที่จะเริ่มก่อตั้งเว็บไซต์

ผมเองเป็นหนึ่งในบัณฑิตตกงานช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์

เนื่องจากโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว  งานเลือกคน คนไม่ได้เลือกงาน

งานแบบตรงกับสายการเรียนมีไม่มาก

 

บัณฑิตมากมายจบการศึกษาพร้อม ๆ  กัน ทำให้งานไม่เพียงพอต่อจำนวนบัณฑิตจบใหม่ จากหลากหลายสถาบันการศึกษา

การแข่งขันจึงมากตามไปด้วย  อีกทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจผันผวนอย่างมาก

ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจโลก จึงส่งผลให้ประเทศบ้านเราได้รับอานิจสงฆ์ไปด้วย

มีผู้ว่างงานและถูกเลิกจ้างไปพอสมควร

 

นับว่าเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสสำหรับผม

นึกถึงแล้วสะท้อนใจ....

บัณฑิตรุ่นใหม่ๆ ต้องเตรียมรับมือให้ได้

ผมเองเคยผ่านช่วงดังกล่าวมา ทราบดีว่าต้องผ่านแรงกดดันอย่างมหาศาล  ทั้งแรงกดดันจากตนเองและคนรอบข้าง  แต่เมื่อผ่านมาได้จะทำให้เราแกร่งขึ้นอีกเยอะ

การประกอบอาชีพอิสระเป็นอีกหนทางหนึ่งของบัณฑิตยุคใหม่ ซึ่งหลายคนสนใจ

ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่หาหนทางดังกล่าวคือ เลือกประกอบอาชีพอิสระด้วยการรับพิมพ์งานอยู่ที่บ้าน

และด้วยเหตุนี้เว็บแนะแนวสายพันธุ์ใหม่จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นช่องทางถ่ายทอดสาระความรู้อันน้อยนิดที่ผมมีสู่สายตาชาวโลก

เพียงหวังว่าทุกท่านที่แวะเวียนมายัง newnaew จะหาหนทางและวิถีชีวิตของตนเองเจอ และได้สาระติดไม้ติดมือกับไปเป็นของฝาก

 

 

กำเนิดเว็บ newnaew.net

เกิดจากแนวคิดจดโดเมนภาษาคาราโอเกะคำว่าแนะแนว  แต่มีเว็บที่จดก่อนแล้วซึ่งเว็บแห่งนั้นไม่ได้ดำเนินการสร้างเนื้อหาแนะแนวอย่างจริงจัง

ผมจึงจดโดเมนเป็นอีกชื่อ คือ newnaew  ซึ่งในนิยามศัพท์ของผม คือ  เว็บแนะแนว ซึ่งเป็นแนวใหม่

กำเนิดขึ้น วันที่ 12 เดือน 12 ปี 2009  เลขสวยเอาฤกษ์งามยามดี แต่มาเริ่มสร้างจริง ๆ เดือนมีนาคม 2010

เป้าหมายของ newnaew  คือเป็นเว็บไซต์เพื่อการแนะแนวที่ดีที่สุด  ตั้งเป้าให้สูงเข้าไว้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเว็บ

อุดมการณ์ของ newnaew ตามปรัชญาการศึกษา คือ "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" คือหัวใจของ newnaew ที่จะร่วมปฎิรูปสังคมออนไลน์ ให้เป็นสังคมออนไลน์ของการเรียนรู้

และสะท้อนให้สังคมได้เห็นว่าแนะแนวมีสำคัญ

 

ผู้จัดทำเว็บปรารถนา

บุญกุศลในครั้งนี้หากเกิดผลสัมฤทธิ์ให้เยาวชนของชาติได้ใช้ประโยชน์จากเว็บนี้ ขอจงบังเกิดกุศลผลบุญกับครูอาจารย์คนแรกของผู้จัดทำ คือ พ่อ แม่ และยาย ตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนตั้งสมัยเรียนอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา ทุกท่านจงมีส่วนได้รับบุญในครั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์พึงพิศ และอาจารย์พิชิต ผู้สั่งสอนวิชาการแนะแนวและวิธีการดำเนินชีวิต อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนวิชานวัตกรรมการศึกษาอาจารย์กิตตินันท์ อาจารย์ผู้สอนโปรแกรมสถิติอาจารย์สายฝน  อาจารย์สำเนา  อาจารย์ผู้สอนวิชาแบบทดสอบบุคลิกภาพและเครื่องทางจิตวิทยาอาจารย์แสงสุรีย์ และอาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาทั่วไปอาจารย์อุดม ครูพี่เลี้ยงผู้ถ่ายทอดวิชาแนะแนวภาคปฏิบัติให้ผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ท่านอาจารย์ต่อหรืออาจารย์จงสกุล ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณค่อยให้คำแนะนำ ข้อชี้แนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งลูกศิษย์คนนี้ระลึกถึงพระคุณของทุกท่านเสมอมา ด้วยจิตอันเป็นกุศลขอผลบุญจงสัมฤทธิ์ผลแด่ครูอาจารย์ของข้าพเจ้าด้วยเทอญ

 

นามปากกาเว็บมาสเตอร์ ขออนุญาตใช้เป็น

พยัคฆ์กูรู เนื่องจากมีความหมายดี สำหรับ กูรู เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ทับศัพท์ภาษาสันสกฤต คำว่า คุรุ   คุ แปลว่า แสงสว่าง  รุ แปลว่า ความมืดมน   พยัคฆ์ คือ เสือ  เสือเป็นสัญลักษณ์ของวันจันทร์คือวันเกิดของผู้จัดทำเว็บ

ดังนั้นจึงขอใช้ชื่อผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ว่า  พยัคฆ์กูรู  แล้วกันครับ

 

ขอขอบคุณที่อ่านจบ

webmaster newnaew.net