ศิษย์แนะแนวยุคใหม่

ต่อยอดความรู้จากตำราด้วยการแนะแนวบนโลกอินเตอร์เน็ต

จากเว็บมาสเตอร์ newnaew

ผู้สร้างสรรค์แนะแนวสายพันธุ์ออนไลน์

ทำด้วยอุดมการณ์และความศรัทธาและความคิดของตนเอง

ฉะนั้นพี่น้องผู้สนใจสามารถ สืบค้นหาข้อมูลที่ผมเขียนขึ้นได้ตามสะดวก

โดยผมได้เพิ่มหมวดหมู่เนื้อหาใหม่ ๆ ดังนี้

แนะแนววัยเรียน เป็นหมวดเนื้อหาที่รวบรวมเรื่องราวสาระการเรียนที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ทุกอย่าง ฯลฯ

แนะแนววัยทำงาน เป็นหมวดเนื้อหาที่รวบรวมเรื่องราวสาระเกี่ยวกับความก้าวหน้าของวัยทำงานที่ต้องการความก้าวหน้าด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ

แนะแนววัยรุ่น เป็นการรวบรวมเรื่องราวบทความ สาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่นทุก ๆ ด้าน เช่น ภาษาใหม่วัยรุ่น ศัพท์รกสมอง ปัญหาทางใจ อยากรู้มีคำตอบ และวิธีการประดิดประดอยต่าง ๆ นาๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย ฯลฯ

แนะแนววัยทอง เป็นหมวดเนื้อหาที่รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อายุ 50 ขึ้นไป

 

ผมแบ่งเนื้อหาแนะแนวให้ผู้สนใจและน้อง ๆ ที่อยากหาแนวทางให้กับตนเอง

ได้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อยู่ที่ไหน เวลาเรียนรู้ได้ทุกทีทุกเวลา

เชิญค้นหาบทความตามสะดวกครับ