นิวแนวดอทเน็ต

ถือกำเนิดขึ้น วันที่ 12 เดือน 12 ปี ค.ศ. 2009

 

อุดมการณ์

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ สู่ความเท่าเทียมของทางการเข้าถึงข้อมูลอย่างเสมอภาค ทุกชนชาติ ทุกภาษา ทุกเพศ และทุกวัย

 

วิสัยทัศน์

เนื้อหาดี มีคุณภาพ สร้างสรรค์สังคม จรรโลงความรู้ เฟื่องฟูความบันเทิง

 

เป้าหมาย

เป็นเว็บแนะแนวที่เปี่ยมด้วยสาระน่ารู้ที่หลากหลาย

 

สโลแกน

อาณาจักรแห่งการเรียนรู้

 

โลโก้เดิม ปี 2009 – 2011 (12/12/2009 – 28/04/2011)

 

โลโก้ใหม่ ปี 2011 (28/04/2011)

 

 

 

โฉมใหม่