ครบรอบ  2  ปี newnaew.net

 

12  เดือน 12  ปี  2011

Newnaew.net ถือกำเนิดจากแนวคิดของผู้จัดทำอยากพัฒนาการแนะแนวออนไลน์ให้พี่ๆ  น้องๆ  ผู้สนใจการแนะแนวสไตล์ใหม่ได้เลือกไว้เป็นทางเลือกในการเรียนรู้ร่วมกันบนโลกอินเตอร์เน็ต  ซึ่งนับเวลาก็ผ่านมาแล้วถึง 2 ปี  หวังว่าพี่ ๆ  น้อง ๆ  ผู้ใช้บริการคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย  และต่อ ๆ  ไป

ตลอดจนเราจะพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นชุมชนนิวแนวชุมชนแห่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์

ปีใหม่ 2555  นี้  เตรียมพบกับข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ  แนะแนวการศึกษา  และแนะแนวเรื่องราวน่ารู้ที่คุณอยากรู้  เชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เสนอแนวทางการพัฒนาเว็บ newnaew.net  และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนิวแนวได้ที่ facebook  เปิดให้บริการแล้วเมื่อ วันที่ 17  ธันวาคม 2554  นี้เอง  มาร่วมเป็นส่วนคนในชุมชนของเรากันนะครับ