คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2556

 

 

 

ปีนี้นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย  นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

มอบคำขวัญ

รักษาวินัย   ใฝ่เรียนรู้   เพิ่มพูนปัญญา   นำพาไทยสู่อาเซียน

 

 

 

 

 

ขอให้เด็ก ๆ ทุกคน มีความสุขตลอดปี 2556 และเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะจ๊ะ