สาระพันปัญหา  ตอน  วิธีสร้างความสำเร็จ

 

หลาย ๆ คนกำลังแสวงหาวิธีการสร้างความสำเร็จแบบสำเร็จรูป  ซึ่งจากการเป็นสมาชิกเว็บบอร์ดด้านความรู้  เห็นได้ว่าเพื่อนสมาชิกหลายคนมีคำถามซ้ำ ๆ กันบ่อยมาก  คำถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามถึงวิธีสร้างความสำเร็จ  ขอคำแนะนำในการสร้างความสำเร็จ

ผู้คนส่วนใหญ่ทั้งหลายแสวงหาความสำเร็จจากการคำถามวิธีสร้างความสำเร็จแบบสำเร็จรูป   ซึ่งจริง ๆ แล้ววิธีสร้างความสำเร็จของแต่ละคนไม่มีแบบแผนที่แน่นอน  และแตกต่างกันออกไป  จึงมีผู้ตอบคำถามไม่น้อยที่มักจะไม่มีอารมณ์ตอบ  เพราะยิ่งถามเราก็ยิ่งได้แต่คิด  นักตอบคำถามบางคนจึงไม่ขอตอบแบบสำเร็จรูปตามคำขอ  เขาบอกว่าอย่าถาม จงลงมือทำขึ้นมาเอง  ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำและฝึกแก้ปัญหาเพื่อสร้างความสำเร็จด้วยตนเอง

ก็จริงอย่างที่เขาว่า  ยิ่งเราถามและแสวงหาวิธีสร้างความสำเร็จจากการอ่านมากเท่าไหร่  เราก็ได้แต่คิด  แต่ลงมือทำน้อยเพราะมัวแต่คิดตามทฤษฎีที่ตั้งขึ้น  อันที่จริงวิธีสร้างความสำเร็จของผู้ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่แตกต่างกันไปไม่มีวิธีการสำเร็จรูป

****ดังนั้นใครจะแสวงหาความสำเร็จ  ต่อไปนี้ก็ควรงดถามวิธีการสร้างความสำเร็จแล้วลองไปลงมือทำ  ทำ  ทำ  และเรียนรู้กับสิ่งที่ทำจนขึ้นใจ****

 

เป้าหมายยิ่งยาก  ยิ่งมีความหมาย

สิ่งที่ได้มายาก ๆ  ย่อมสร้างความเข้มแข็งก่อนได้มา

 

โดย

กรินทร์รัตน์ 

 

27  สิงหาคม  พ.ศ. 2557