ซิกมุนด์  ฟรอยด์

Sigmund  Freud

 

นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย  ผู้สร้างทฤษฎีจิตวิเคราะห์

ได้รับการยกย่องเป็นบิดาจิตวิทยากลุ่มโครงสร้างของจิต

 

ซึ่งท่านเป็นบุคคลสำคัญของวงการจิตวิทยา  ผู้สร้างสรรค์ผลงานทฤษฎีจิตวิเคราะห์  ลำดับขั้นของการพัฒนาบุคลิกภาพ

ทฤษฎีดังกล่าวได้แพร่หลาย และเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่นิสิต  นักศึกษา  สายจิตวิทยารู้จักดี

 

ท่านผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาอ่านได้จาก  หนังสือประวัตินักจิตวิทยา และหนังสือจิตวิทยาทั่วไป

 

อ้างอิงภาพจาก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C