คำขวัญวันเด็กของไทยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด

 

ตอบ :

ปี พ.ศ. 2499 โดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม

เนื้อหาคำขวัญ คือ “จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม”