คำขวัญวันเด็ก ปี 2555 คืออะไร

 

ตอบ :

ผู้ตั้งคำขวัญปี 2555 นายกรัฐมนตรี ท่านนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

เนื้อหาคำขวัญ คือ “สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี"