ประเทศใดเป็นประเทศแรกที่มีการเลิกทาส

 

ตอบ :

ประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศแรกที่มีการเลิกทาส โดยท่านประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอน