เมืองหลวงของประเทศไทย คือจังหวัดใด

 

ตอบ :

จังหวัดกรุงเทพมหานคร