เมืองหลวงของประเทศลาว คือ

 

ตอบ :

นครหลวงเวียงจันทน์