Print
Category: สารพันคำถาม
Hits: 1090

 

เมืองหลวงของประเทศสิงคโปร์

 

ตอบ :

เมืองหลวงของสิงคโปร์ คือ สิงคโปร์ เพราะประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พื้นที่ขนาดเล็ก