เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย คือเมืองใด

 

ตอบ :

เมืองกัวลาลัมเปอร์