เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย

 

ตอบ :

เมืองจาการ์ตา