สารพันแนะแนว  อาชีพรับจ้างทำการบ้าน

 

ปัจจุบันยิ่งยุคสมัยเจริญก้าวหน้า  เทคโนโลยีมีความทันสมัย  เรารับค่านิยมใหม่ ๆ  จากต่างประเทศและใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด ๆ   โดยเฉพาะเด็กในยุคสมัยนี้ ดูจะสะดวกสบายจนเกินควร

อาชีพรับจ้างทำการบ้านเป็นปัญหาระดับสากลไปแล้วก็ว่าได้  เพราะการบ้านยุคใหม่จ้างทำได้ด้วยเงิน

จึงมีเด็กบางส่วนอยากได้คะแนนเยอะ ๆ  หรือขี้เกียจทำการบ้าน  ว่าจ้างผู้รับจ้างเพื่อมีงานส่งครู

แต่ก็นั้นแหละ  การจ้างทำงานทำการบ้านของเด็ก ๆ ก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไร  บางคนกินแรงเพื่อนให้เพื่อนทำ  หรือลอกการบ้านเพื่อนส่งครู  มาถึงปัจจุบันวิวัฒนาการการขาดความซื่อสัตย์ระดับนักเรียนก็เกิดขึ้นง่าย  เพราะมีความต้องการก็มีการตอบสนอง  คนที่หารายได้จากตรงนี้จึงผุดขึ้น  ผลเสียคือตัวเด็กที่ว่าจ้างเองจะไม่มีความรู้

 

ฉะนั้นครูจำเป็นต้องตามทันนักเรียนกับเทคโนโลยี  เพราะการบ้านที่ให้เด็กทำควรแก้ปัญหาด้วยการให้คัดด้วยลายมือจะดีที่สุด งานบ้างอย่างที่ต้องอาศัยการพิมพ์งานส่ง  ครูก็จำเป็นต้องมีหลักการตรวจสอบที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เด็กไปคัดลอกงานในอินเตอร์เน็ตมาส่งแบบง่าย ๆ  ด้วยการให้เด็กอภิปรายหัวข้อในเรื่องนั้น ๆ  ก็พอจะทราบได้ว่าทำเองหรือเปล่า

 

**

ข้อคิดสำหรับเด็ก ๆ  และผู้เกี่ยวข้อง

* การจ้างทำการบ้านน้อง ๆ  จะไม่ได้ความรู้จากเรื่องที่มอบหมาย  ขาดความรับผิดชอบ  ฝึกนิสัยการซื่อสัตย์ต่อตนเอง  แม้ว่าคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไร  ระยะยาวมันจะติดเป็นนิสัย

* การให้การบ้าน  บางครั้งผู้ให้การบ้านเด็กก็เหมือนกัน  ให้การบ้านที่ยากเกินไป  ไม่อธิบายรายละเอียด  ทำให้เด็กทำไม่ได้  เด็กแต่ระดับมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน  คนให้การบ้านก็ควรทบทวน ไม่เอาความคิดว่าตนเองทำได้เด็กก็ต้องทำได้  ในระยะยาวท่านก็อาจเป็นอีกคนที่ทำร้ายเด็กด้วยการสอนผิดวิธีจนเกิดผลเสียต่อตัวเด็กเอง

 

 

พยัคฆ์กูรู

24  สิงหาคม 2557