สารพันแนะแนว  อาชีพรับจ้างทำเอกสารงานวิจัย

 

ปัจจุบันยิ่งยุคสมัยเจริญก้าวหน้า  วุฒิการศึกษามีบทบาทสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือ  อาชีพใหม่ ๆ  จึงเกิดขึ้น

สำหรับอาชีพรับจ้างทำเอกสารงานวิจัย  ถือว่าไม่ได้เป็นอาชีพใหม่เลยก็ว่าได้  เพราะอาชีพนี้ดูเหมือนมาเกิดมาคู่ ๆ  กับการศึกษาระดับสูงนานมาแล้ว  อย่างเช่นวุฒิการศึกษาระดับปริญญา   เนื่องจากคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการสร้างประวัติทางการศึกษา  จึงมีคนจำนวนไม่น้อยที่อาศัยช่องว่างของความไม่รู้ก็ดี  ความขี้เกียจก็ดี ไม่ชอบศึกษาค้นคว้าก็ดี  แต่อยากมีวุฒิการศึกษาที่ดี  จึงแสวงหาผู้ช่วยในการจัดทำเอกสารงานวิจัยเพื่อทำผลงานก่อนสำเร็จการศึกษา  ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยในทุกรูปแบบ  เช่น  การค้นคว้าเอกเทศ  การศึกษาค้นคว้าอิสระ  งานวิจัย  วิทยานิพนธ์  ล้วนแล้วแต่มีความยากตามระดับและเนื้อหา 

นักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ท้อถอยต่อการทำผลงานเหล่านี้    ผู้ประกอบอาชีพจัดทำเอกสารเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อวงการศึกษาในระดับดังกล่าว  อันที่จริงแล้วอาชีพนี้นับว่าเป็นอาชีพของผู้รอบรู้ในด้านการวิจัยและการจัดทำเอกสารก็ว่าได้  เพราะขั้นตอนการจัดทำเอกสารงานวิจัยมีระเบียบแบบแผนที่แตกต่างกันออกไปตามสถาบันการศึกษา  อีกทั้งเนื้อหาต่าง ๆ ของการวิจัยก็มีความหลากหลาย  จำกัดหัวข้อเนื้อหาตามขอบเขตของการศึกษา  ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จึงต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอ้างอิงตามหลักวิชาการ แต่ก็เป็นข้อเสียของผู้ว่าจ้างจะไม่มีความรู้ในเรื่องที่ศึกษาอย่างถ่องแท้ก่อนจบการศึกษา  เพราะยกภาระไปให้กับผู้รับจ้าง

 

อาชีพนี้เกิดขึ้น  ส่งผลกระทบต่อวงการศึกษาอย่างไร

อันที่จริงแล้ว  มันไม่ได้เป็นอาชีพใหม่เลยเพราะเป็นปัญหาที่มีมานานแล้วไม่เฉพาะแค่ประเทศไทย  ปัญหานี้ยังมีอีกหลายประเทศที่ระสบปัญหาคล้ายคลึงกัน

*ผลกระทบในเรื่องของคุณภาพการศึกษา  นั้นก็เป็นที่น่าเป็นห่วงว่าผู้จบการศึกษาที่ว่าจ้างจะไม่มีความรู้ความแตกฉานในด้านการทำเอกสารและการค้นคว้าการทำรายงานการวิจัย

*การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ   เป็นสิ่งสำคัญของผู้ที่เป็นบัณฑิต ต้องพึงแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ในข้อนี้ก็อาจจะทำให้ผู้ว่าจ้างขาดไป

*การศึกษาค้นคว้าหาความรู้  ก็เป็นสิ่งสำคัญของการเป็นบัณฑิต  เมื่อบัณฑิต  ค้นคว้าไม่เป็นไม่ชำนาญในการค้นคว้า  ความรู้ใหม่ ๆ ย่อมไม่เกิดความแตกฉาน

*ผลกระทบจะได้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่มีคุณภาพเต็มร้อย 

 

******

จากคำพูดของผู้หลักผู้ใหญ่กล่าวไว้ ถึงอาชีพเหล่านี้ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

*****

เป็นอาชีพที่ไม่ได้ใหม่เลย  เพียงแต่ในปัจจุบันคนที่ประกอบอาชีพนี้เปิดตัวกันอย่างโจ่งแจ้งผ่านสายตาชาวโลกจึงดูเหมือนเป็นเรื่องใหม่ แท้ที่จริงเป็นเรื่องเก่าคู่มากับการศึกษานั้นแหละ

การจะแก้ปัญหาก็ควรแก้ที่ต้นเหตุ  คือ  การปลูกฝังความคิดในการภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองของบัณฑิต

 

***เราจะสร้างบุคลากรที่มีค่าต่อสังคม  ต้องเริ่มที่จิตใจ  ซึ่งก็ยากมาก  มันก็เหมือนกับการสร้างคนดีนั้นแหละ  ใครสร้างคนดีได้ 100 เปอร์เซ็นต์ได้ในโลกถือว่าเก่งมากถึงมากที่สุด  แต่คงไม่มีประเทศได้ทำได้ เพราะถ้าทำได้คงไม่มีโจร  ไม่มีปัญหาการทุจริต  ไม่มีปัญหาความขัดแย้ง  ปัญหาอาชญากรรม ไม่มีปัญหาสารพัดในสังคม  

 

การที่เอาความผิดมายกให้กับการศึกษาหรือคณาจารย์ว่าไม่เอาใจใส่นักศึกษาก็คงไม่ได้  เพราะความซื่อสัตย์  เป็นสิ่งที่ต้องสร้างจากจิตสำนึกของตนเอง

 

***

คนทุกคนไม่สามารถรู้ได้หมดทุกเรื่อง  ปัญหาทุกเรื่องก็ไม่สามารถแก้ได้ทั้งหมด  บางอย่างก็ปล่อยไปตามกรรม

 

 

พยัคฆ์กูรู

 

24  สิงหาคม 2557