เส้นทางการสร้างบทความการแนะแนว

 

 

 

ก้าวเข้าสู้โลกแห่งข้อมูล  หลายคนประสบปัญหาทั้งเรื่องเล็ก  เรื่องใหญ่   ปัญหาต่าง ๆ  ซึ่งคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันมักจะมองหาหนทางแก้ปัญหาอันดับต้น ๆ จากอินเตอร์เน็ต เพราะทุกอย่างได้ถูกเขียนแชร์ผ่านหน้าเว็บ  คนที่ประสบปัญหาจึงใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาปรับใช้กับปัญหา

 

แต่อย่างไรก็ตามปัญหาของแต่ละคนมีแตกต่างกันออกไป  บทความบางอย่างก็ไม่ได้ระบุไว้ในอินเตอร์เน็ตทั้งหมด  คนที่ประสบปัญหาบางส่วนจึงยังแก้ปัญหาตนเองไม่ได้

จึงน่าจะเป็นจุดประกายเล็กๆ  ในการสร้างเส้นทางการแนะแนวให้หลากหลายมากขึ้น

 

จากจุดเล็ก ๆ  นี้เองทำให้เกิดเส้นทางใหม่ ๆ  อยู่ตลอดเวลา ทำให้นักแนะแนวออนไลน์ได้ใช้เป็นช่องทางในการสร้างสรรค์บทความใหม่ ๆ    

หากผู้ที่สนใจเลือกเส้นทางการแนะแนวออนไลน์  ย่อมต้องสร้างสรรค์บทความอยู่เสมอ  เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาตน  พัฒนาข้อมูลในมือให้มีประสิทธิภาพ

 

เส้นทางการเป็นนักเขียน  นักแนะแนวออนไลน์จึงไม่มีทางตัน  ตราบได้ที่ยังมีเรื่องให้เขียน  การแนะแนวออนไลน์ยังคงก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง

 

 

 

วันโพส

 

06/02/2558