จินตนาการ

 

จินตนาการ  คือ  ความสามารถในการสร้างภาพในใจ  เป็นเรื่องราว  เหตุการณ์  หรือภาพ  เป็นต้น

 

ทางพุทธ  เรียกว่า   มโน  คือ  ใจ

เพราะใจเป็นเหตุให้เกิดความคิด  เกิดภาพทางความคิด

 

จินตนาการ

จินตนาการกับความคิดสร้างสรรค์  เป็นสิ่งคู่กัน 

โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์จำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ในยุคปัจจุบัน

บุคคลที่มีจินตนาการจึงได้เปรียบในการด้านคิดสร้างสรรค์มากกว่าบุคคลที่ไม่มีจินตนาการ

 

แต่บางครั้งจินตนาการที่เกินขอบเขตจะอาจทำกลายเป็นความเพ้อฝันไป

จินตนาการที่สามารถควบคุมได้จึงสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลมากมาย

การฝึกสร้างจินตนาการจึงควรฝึกตั้งแต่เด็ก ๆ   เนื่องจากเมื่อผ่านพ้นวัยการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างจินตนาการจะทำให้จินตนาการลดลง  เนื่องจากการับรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านการเห็นจะลดบทบาทจินตนาการไปทีละน้อย

ด้วยเหตุนี้จินตนาการจึงต้องอาศัยการฟัง  การเล่น  การอ่าน  แล้วจินตนาการตามเพื่อให้เกิดภาพในใจ

ทางหลักวิทยาศาสตร์  ให้ความหมายว่า  การเกิดภาพในสมอง

 

 

การส่งเสริมจินตนาการ

จินตนาการเป็นที่มีแต่กำเนิด  บุคคลที่มีจินตนาการมากจะมองสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างจากคนที่มีจินตนาการน้อย  

การส่งเสริมจินตนาการ  จึงอาศัยกระบวนการหลายอย่างที่เอื้อต่อการสร้างจินตนาการ  เช่น

เสียง  ทำให้เกิดจินตนาการ

*เสียงร้องต่าง ๆ 

*การฟังนิทาน

*การฟังเรื่องเล่า

*การวาดภาพ

*งานศิลปะ

 

ภาพ  ความคลุมเครือ

*ภาพที่ไม่ชัดเจน

*เงา

*ความมืด

 

การอ่าน

การเล่น

 

 

การบั่นทอนจินตนาการ

การบั่นทอนจินตนาการเกิดจากหลาย ๆ สาเหตุด้วยกัน  โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่สิ่งที่บั่นทอนการสร้างจิตนาการหลายรูปด้วยกันซึ่งมีอิทธิพลต่อการลดจินตนาการ  เนื่องจากสมองจะไม่สามารถจินตนาการที่แตกต่างออกไปได้เพราะถูกกรอบภาพที่สร้างขึ้น  การสิ่งที่เห็นผ่านสื่อต่าง ๆ   เช่น

*ภาพการ์ตูนต่าง ๆ ทางทีวี

*หนังละคร

*เกม

 

จะเห็นได้ว่า บางครั้งเวลาให้เด็กขีดเขียนภาพตามจินตนาการ  เด็กที่ถูกครอบงำทางจินตนาจะวาดภาพตัวการ์ตูนที่รับรู้

 

การใช้สื่อที่เหมาะสม

การใช้สื่อต่าง ๆ แต่พอเหมาะ  เช่น

*ภาพการ์ตูนต่าง ๆ ทางทีวี

*หนังละคร

*เกม

อาจก่อให้เกิดจินตนาการประยุกต์ที่เกิดจากการต่อยอดจินตนาการแตกออกไป  แต่อยู่บนพื้นฐานจินตนาการที่มีตัวแบบ

 

แต่สำหรับจินตนาการบริสุทธิ์ จะเกิดขึ้นเอง โดยไม่อาศัยตัวแบบก็ได้

จินตนาการ  กำหนดได้ยากว่าบุคคลหนึ่งมีจินตนาการมากกว่าอีกบุคคลหนึ่ง  การเปรียบเทียบจินตนาการของบุคคลจึงเป็นไปได้ยาก

 

ครั้งที่ 1  2/05/2557

ปรับปรุงครั้งที่ --

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

1  พฤษภาคม  2557