ครูแนะแนวยุคใหม่

 

ครูแนะแนวยุคใหม่  จะต้องพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะขอบข่ายและภาระหน้าที่การแนะแนว

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และตามทันเทคโนโลยี  ใช้เครื่องสื่อสารและเทคโนโลยีต่าง ๆ  มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการแนะแนวให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม

 

ครูแนะแนวยุคใหม่กับการพัฒนากิจกรรมแนะแนว

*จัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

*จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนากระบวนการคิดและตัดสินใจของผู้เรียน

*จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการค้นหาศักยภาพของผู้เรียน

*จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเซียน

*จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

*จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมทักษะชีวิต

*จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพใหม่ ๆ

*จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการจัดการกับปัญหาทางเพศ

   เช่น   ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ

            การป้องกันตนเองจากผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์

            การจัดการกับปัญหาความรัก  และสารพัดปัญหาเรื่องเพศ

*จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการวางแผนชีวิต

ฯลฯ

 

เทคโนโลยีใหม่กับการแนะแนวยุคใหม่

เห็นได้ว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันช่วยอำนวยความสะดวกต่อการแนะแนวได้ง่าย  โดยเฉพาะช่องทางสื่อสารต่าง ๆ   เช่น 

Youtube

 Facebook

Website

Blogger

Webboard

ฯลฯ

 

 

 

จุดสำคัญที่ครูแนะแนวยุคใหม่ต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิต

ทักษะการจัดการกับสภาพปัญหาเฉพาะหน้า  เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยภัยสังคมที่น่ากลัว  ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง  เพศชาย  มีความเสี่ยงจากการเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กระทบต่อชีวิต

จากข่าวสารในยุคปัจจุบันจะเห็นได้ว่า  ปัญหาเรื่องเพศ  การประทุษร้ายทำให้เกิดความน่าเป็นห่วงต่อผู้เรียนทั้งเพศหญิง  เพศชาย 

เห็นได้จากข่าวการลวนลาม

ข่าวการข่มขืนผู้หญิงของเหล่าวัยรุ่น

ข่าวการข่มขืนผู้ชายของเหล่าวัยรุ่น

จากปัญหาเทศกาลสงกรานต์  เห็นได้ว่าเหล่าวัยรุ่นบางส่วนใช้ช่วงเทศกาล ดังกล่าวกระทำพฤติกรรมที่เป็นภัยสังคม  เช่น  การลวนลาม  การทำร้ายร่างกาย  หนักสุด คือ  การข่มขืน  นับเป็นภัยสังคมที่น่ากลัวยิ่ง

 

การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูแนะแนวยุคใหม่จะต้องหาวิธีและหนทางในการให้ความรู้  ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน

 

 

ครั้งที่ 1  2/05/2557

ปรับปรุงครั้งที่ --

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

2  พฤษภาคม  2557