รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะเทคนิคการแพทย์/สหเวชศาสตร์

 

ปัจจุบันหลาย ๆ สถาบัน/มหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนคณะเทคนิคการแพทย์/สหเวชศาสตร์  เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการทางการแพทย์

 ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาจะต้องเตรียมค้นคว้าหาข้อมูล  รายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจเลือกเข้ารับการศึกษาในสถานบันต่าง ๆ

 

ภาคเหนือ

คณะเทคนิคการแพทย์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสหเวชศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาคกลาง

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ภาคอีสาน

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา

 

 

ภาคตะวันออก

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ภาคใต้

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

ครั้งที่ 1  12/05/2557

 

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

12  พฤษภาคม  2557