เว็บไซต์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

สิ่งสำคัญของโลกการเรียนรู้ยุคใหม่ คือ เว็บไซต์ แต่จะจะมีสักกี่คนใช้ประโยชน์จากเว็บเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณค่าและประสิทธิภาพตามความเป็นจริง หลายๆ คนใช้งานเว็บไซต์เพียงเพื่อหาข้อมูลที่ต้องการแล้วก็ผ่านไป ทำให้ระบบการพัฒนาการเรียนรู้เกิดความไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นผู้จักทำเว็บไซต์ newnaew จึงขอเสนอเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บการเรียนรู้ที่ควรค่าแก่การสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนของผู้สนใจ

สามารถแวะเวียนมาใช้บริการได้ที่นี่นะครับ

 

พยัคฆ์กูรู

12/12/2554