เว็บวัดญาณเวศกวัน

 

อีกเว็บดี ๆ ที่รวบรวมสื่อเสียง และเอกสารของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ยอดนักปราชญ์ด้านศาสนาและการศึกษาไทย

นับว่าเป็นอีกเว็บที่ไม่ควรพลาด อีกทั้งในเรื่องเสียงธรรมที่บรรยายของพระคุณเจ้าเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ถือว่าฟังแล้วช่วยยกระดับทางปัญญาให้สูงขึ้นอีกเยอะ เว็บนี้ผมว่าท่านพี่น้องผู้แวะเวียนไม่ควรพลาดเป็นอันเด็ดขาด

ของดีที่น่าเรียนรู้

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

 

http://www.watnyanaves.net/