เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้

 

ศตวรรษแห่งการเรียนรู้  ในยุคปัจจุบันคงไม่มีใครไม่รู้จัก และไม่เคยใช้อินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์ในการสืบค้นหาข้อมูล  เนื่องด้วยความสะดวกรวดเร็ว  เข้าถึงง่าย  การส่งเสริมการเรียนรู้  การกำหนดของเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสาร  นับมาจนถึงปัจจุบันเว็บไซต์ได้ครอบคลุมทุกเรื่องราวที่ผู้ใช้สนใจ  ทั้งด้านความรู้  บันเทิง  การซื้อขาย  การติดต่อสื่อสาร   เพศ และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

บทบาทของเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้จึงมีหน้าที่แตกต่างจากเว็บทั่วไป คือ  เน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้เป็นสำคัญ

 

เป้าหมายของเว็บเพื่อการเรียนรู้ คือ  เผยแพร่ความรู้ความแนวคิดของผู้จัดทำ

ฉะนั้นเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะส่วนใหญ่เจ้าของผู้สร้างสรรค์การเรียนรู้จะจ่ายเงินเองในการดูแลเว็บไซต์ในช่วงแรก ๆ  ซึ่งการคำนึงถึงค่าตอบแทนน้อย   แต่เมื่อถึงระยะหนึ่งผู้สร้างสรรค์เว็บเพื่อการเรียนรู้ที่ตั้งใจจริงจะสามารถอยู่รอดได้  และจะรู้ช่องทางการสนับสนุนเว็บไซต์เองตามธรรมชาติ และพยายามสร้างสรรค์การเรียนรู้ได้ต่อไปโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากเงินของตนเองในการดูแลต่อไป

เรียนรู้ เพื่ออยู่รอด  คนสร้างสรรค์รอด  คนเข้าใช้ได้ความรู้ 

 

เป้าหมายของเว็บทั่วไป  คือ  รายได้จากการทำเว็บ

เว็บไซต์ทั่วไป  เน้นเนื้อหาที่สร้างจะเน้นรายได้  เป้าหมาย คือ  ได้รับเงินค่าโฆษณาในเว็บ

ฉะนั้นเว็บต่าง ๆที่ทำเพื่อสร้างรายได้จึงต้องมีกลยุทธ์  ที่ทำให้เว็บติดอันดับผลการค้นหาในอันดับต้น ๆ เพื่อให้มีจำนวนผู้เข้าเว็บมาก ๆ รายได้ก็จะมากตามไปด้วย

 

 

สำหรับการทำเว็บ  ในระยะเว็บเพื่อการเรียนรู้จะสามารถอยู่ได้ยาวนานกว่าเว็บทั่วไป  ปัจจุบันจึงมีผู้ทำเว็บทั่วไปหลายคนได้เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เป็นเว็บเพื่อการเรียนรู้มากขึ้น  ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะได้มีตัวเลือกในการับรู้ข้อมูลมากขึ้น